1181. Поземлени имоти за жилищно / друг вид застрояване в кв. Младежки Хълм, гр. Хасково.

Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ, ситуирани в кв. ”Младежки хълм” на гр. Хасково.
Имотите са разположени с лице на асфалтов път, със следните характеристики:

Имот №4:
– площ: 728.00 кв.м.
– трайно предназначение на територията: Урбанизирана
– начин на трайно ползване: ”За друг вид застрояване”
– лице на асфалтов път: 20.00 метра
– ВиК и Ел. комуникации – до границата на имота
– канализация
– равен
– Цена: 36 400 Евро

Имот №5:
– площ: 687.00 кв.м.
– трайно предназначение на територията: Урбанизирана
– начин на трайно ползване: ”За друг вид застрояване”
– лице на асфалтов път: 20.00 метра
– ВиК и Ел. комуникации – до границата на имота
– канализация
– равен
– Цена: 34 350 Евро

Имот №6:
– площ: 639.00 кв.м.
– трайно предназначение на територията: Урбанизирана
– начин на трайно ползване: ”За друг вид застрояване”
– лице на асфалтов път: 20.00 метра
– ВиК и Ел. комуникации – до границата на имота
– канализация
– равен
– Цена: 31 950 Евро

Имот №7:
– площ: 601.00 кв.м.
– трайно предназначение на територията: Урбанизирана
– начин на трайно ползване: ”За друг вид застрояване”
– лице на асфалтов път: 20.50 метра
– ВиК и Ел. комуникации – до границата на имота
– канализация
– равен
– Цена: 30 050 Евро

Имот №8:
– площ: 559.00 кв.м.
– трайно предназначение на територията: Урбанизирана
– начин на трайно ползване: ”За друг вид застрояване”
– лице на асфалтов път: 22.00 метра
– ВиК и Ел. комуникации – до границата на имота
– канализация
– равен
– Цена: 27 950 Евро

Подходящ за:
– жилищно застрояване
– промишлено застрояване
– застрояване от смесен тип

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *