Добър ден.
Предлагам бутикови безсеменни лозички сортовете ,черно грозде:
Аватар
Байконур
Сувенир
Черен палец(Black finger)
Бяло грозде
Хюсейни келим бармак
Ламборджини
Гелиодор.
Розово грозде
Оригинал и Преображение.
Работя и записвам за пролетта.
Всеки сорт е специфичен сам по себе си,отговарям конкретно за всеки сорт.
Предлагам и резници