Част от нова представителна сграда с отлична локация, намираща се на бул.Европа 431, между Метро 2 и околовръстното шосе. Сградата е изградена със топлоизолация 10см и е климатизирана, пода е шлайфан бетон. Предната част е стоманобетонова конструкция на 2 нива, площ 250м2 с магазин шоурум и санитарен възел.

Склада е метално хале от термопанели с площ 580м2 на кота 0.00 и размери 19.20 х 30м, височина кота корниз 7.80м и кота било 9.20м. Има само 4 колони, което позволява много големи възможности за разполагане на стелажи и стоки. Oтзад има една ТИР рампа и една бус рампа. В момента има изградена стелажна система в 6 редици и 3 коридора с ширина 3.30м. Височината на стелажите е 5.70м. Стелажната система Bi-Bloc е продукт на Marcegaglia Spa от Италия. Между стелажите има изградено второ ниво сплощ 520м2 на височина 4.00м, подходящо за ръчно стифиране на непалетизирани товари. С двете нива склада става общо 1100м2. При желание на Наемателя второто ниво може да бъде премахнато. Без него системата е предвидена за складиране на 600-650 европалети на четири нива с максимална височина 1500мм и тегло до 800кг. Стелажната система може да бъде отдадена под наем заедно със склада.

Може да бъдат отдадени под наем:

– Площ за реклама на фасадата 70м2

– 10 паркоместа за клиенти пред сградата

Сградата е въведена в експлоатация октомври 2019г.