Предлагаме ресторант със застроена площ 180 кв.м., състоящ се от кухня, сервизни помещения, търговска зала, офис и 2 тоалетни.
За повече информация 0896481920, Наталия Попово