Служи за почистване водата на басейна от замърсявания
Дебит- 3 028 литра/ час (800 GAL/ H)