Предлагаме поливен маркуч за 2″ ,3″ и 4″ цола както и смукателни маркучи за същите размери.