в строеж ,зад денонощен магазин ШЕНЕЛ .РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ