Продава ПАРЦЕЛ, гр. Аксаково, област Варна

Предлагам за продажба ПАРЦЕЛ с площ 660 кв.м., с лесен достъп от главен път Варна-Добрич. Намира се в местност ‘Терасите’ – вилна зона на гр. Аксаково. Разстоянието до главния път е само 700 метра. Има прекарано електричество в съседния имот. За имота може да бъде изработен ПУП (Подробен Устройствен План) със следните показатели на застрояване: коефицент на интензивност на застояване (КИНТ) – 0.8; плътност на застрояване – 40%; максимална височина – до 10 м. кота корниз; минимално озеленяване – 60 %. За повече информация и огледи: Каролина Илиева-тел:. 0895 64 98 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *