Продава се УПИ, в гр.Бяла,обл.Варна. Имотът ще бъде предмет на публична продан от 14.08.22г. до 14.09.22г. по изпълнително дело No 91 от 2022 г. при ЧСИ Надежда Денчева. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони. За допълнителна информация: Павлин Благоев, тел: +359 882 923097 e-mail: [email protected]g int.1123362