Продава ПАРЦЕЛ, гр. Пловдив, Индустриална зона – Марица

Парцел в Жилищен парк ‘Марица Север’ /Парк отдих и култура/, в жилищно устройствена Зона ЖМ с параметри на застрояване: Височина – до 2 етажа, Кота корниз – 7 м., Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 0.8, Процент на озеленяване – 60 %. Влязъл в сила план за улична регулация и устройствени зони /ПУР/, за да се стигне до изготвяне на инвестиционен проект е необходимо да се изработи ПУП при спазване на цитираните по-горе параметри. Възможно е закупуване и на съседния парцел който е със същата квадратура на същата цена !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *