Продава ПАРЦЕЛ, гр. София, Военна рампа

ImmoPlus предлага за продажба поземлен имот, находящ се в гр. София, район ‘Сердика’. Имотът е урегулиран, с площ 4573 кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. Разположен е в производствена зона, в район с голям инвестиционен интерес. Показатели: устройствена зона – за високотехнологични производства, плътност на застрояване – 30, кинт 1,2.
Ако имотът представлява интерес за Вас, моля да се свържете с посочения посредник, с удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *