Продава ПАРЦЕЛ, гр. Варна, Аспарухово

Агенция Мартинова Консулт продава 4 829 кв. м. идеални части от 6 228 кв. м. от ПИ със следите параметри: Поземлен имот 10135.5061.53, област Варна, община Варна, гр. Варна, район Аспарухово, м. ТОКАТ ЯНЪ, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Нива, площ 6 228 кв. м, квартал 3, парцел III-61009,заедно с 11 броя еднофамилни къщи с различна степен на завършеност.
Посочената индикативна офертна цена е без ДДС.
БЕЗ КОМИСИОН ЗА КУПУВАЧА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *