Продава ПАРЦЕЛ, гр. Варна, м-т Ракитника

Golden Key Представа ЕКСКЛУЗИВНО три парцела: Парцел 1: 20 000кв.м Парцел 2: 11 500кв.м Парцел 3: 5 000кв.м ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И ГЕОЗАЩИТА – Района не е свлачищен. Няма ограничения за строителство. Парцелите са разположени в местност в която се очаква откриването и ползването на собствени водоизточници. Към момента статута на имота е залесена територия в урбанизирана /градска/ територия, част от град Варна. ток вода мръсен канал път в съседен имот 900-1000 м (предвид близостта до Паша дере се очаква да има кладенчова вода) няма, може да се изградят септични ями – всички парцели в тяхната страна към морето са с лице на черен път, основен за потока от превозни средства и хора /без парцела от 11 500 кв.м/ – парцелът от 11 500 кв.м е с лице на път IV клас, който е залегнал за изграждане според Общия Имотите се предлагат за продажба. СЪСТОЯНИЕ НА ИМОТИТЕ В ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД ВАРНА С влизане в сила на ОУП за гр. Варна имота има следните устройствени параметри: П застр. – 30% П усвояване – 40% П озел. 60% максимална етажност 3+т Кинт. 1 максимална кота корниз 10м. /3+1ет./ Задължителното изискване за широко обществено осигуряване от зелените площи е 25%. СЪДЕЙСТВИЕ След закупуване на имота може да се съдейства допълнително: 1. За изготвянето на ПУП в зависимост от инвестиционните намерения. 2. За изготвяне на архитектурни планове и тяхното одобрение пред съответните разрешителни органи. 3. Пред Регионалната служба към Министерството на земеделието и горите с цел част от парцела да бъде обезлесен или саниран с оглед бъдещето строителство. 4. Цялостно управление на бъдещето строителство и благоустройство на имота За повече подробности, информация и огледи: 0888995022 /0882442295 Ако имате нужда и разчитате на банков кредит, за Вас ще осигурим НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО професионално кредитно консултиране и обслужване от водещи БАНКИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *