Продава ПАРЦЕЛ, гр. Варна, с. Звездица

ID 4599 – Предлагаме ви парцел с площ от 841кв.м., находящ се в центъра на с. Звездица, обл. Варна, непосредствено до кметството.За него има изготвен, одобрен и влязъл в сила ПУП с параметри на застрояване: кинт- 1,2; плътност -80%; височина – 10м; озеленяване – 10%; устроиствена зона – Жм. Възможно е максимално РЗП 1009кв.м. при ЗП 673кв.м. В парцела има съществуваща сграда със застроена площ от 350кв.м. състояща се състои от висок сутерен и първи етаж. Възможно е реконструкция на съществуващата сграда, която е подходяща за магазин за хранителни стоки, аптека или за друг вид дейност или построяването на нова такава. За последно част от сградата е действала като фурна за хляб. Пред имота има обособени паркоместа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *