Продава ПАРЦЕЛ, с. Иваняне, област София-град

Равен парцел, 360 градуса панорамна гледка към 3 планини. В близост до ток и вода.

Срещу училище Цар Симеон Велики и Hacienda Residence.

Поземлен имот 32216.2371.91, област София (столица), община Столична, с. Иваняне, район Банкя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП За друг вид застрояване, площ 3271 кв. м, стар номер 2371.3, квартал 57, парцел II,
Заповед за одобрение на КККР РД-18-12/17.01.2012 г. на ИЗП

Има трафопост на 100м, газ има на 300м, канализация и вода – на 100м. Главен път на 120м.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *