Продава ПАРЦЕЛ, с. Лесново, област София област

Авифа ЕООД предлага за продажба имот с потенциал, земеделска земя с голямо лице на главен път , находяща се в землището на село Лесново между град Елин Пелин и село Лесново, община Елин Пелин , София област. Селото се намират в източната част на Софийското поле, между склоновете на Стара планина от север и на Средна гора от югоизток, на 27 км източна посока от София. Релефът на селото е високо равнинен и край него протича водосборната река Лесновска, която се влива в река Искър. Имотът представлява 10/20 идеални части от поземлен имот с големина 20425кв.м. и подлежи на делба.
За клиенти на фирмата КОНСУЛТАЦИЯ относно цялата необходима документация за осъществяване на покупко-продажбата на недвижимият имот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *