Продава ПАРЦЕЛ, с. Лозен, област София-град

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в област София (столица), община Столична, с. Лозен, район Панчарево, м. ПРЪДИЩЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 2209 кв. м;
ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ: оферта 9787

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *