Продава ПАРЦЕЛ, с. Велика, област Бургас

Ексклузивен парцел за строителство на ваканционно селище с готов проект. Парцелът е урегулиран поземлен имот от 39 600 кв.м , намиращ се в местност Караджигер с. Велика община Царево,окр. Бургас. Има изготвен и одобрен проект за ПУП-ПРЗ/ проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / за поземлен имот, отреден за ‘вилно селище’ със следните устройствени показатели за застрояване:
– плътност на застрояване – 30 %
– кинт – 0,8
– озеленяване- 50%
– Н – до 7 метра / до два етажа
– одобрен план за улична регулация

Оферта 2300649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *