В склада има 4 камери, 3 от които за дълбоко замръзяване до -40 градуса и една хладилна до +4 градуса. В помещението има обособени офиси с всички комуникации: интернет, стационарен телефон, дистанционно управление на камерите. В близост до тези помещения е и архивът снабден със специални стелажи. Според изискванията за складовите помещения в сградата има баня и санитарен възел.
Пред входа на склада има 3 паркоместа за клиенти и една клетка за автомобил.