Урегулиран поземлен имот – с. Чомаковци

Продавам урегулиран поземлен имот – в едно с построените в него сгради – производствено помещение, производствена работилница, складови помещения, навеси, офис и стаи за отдих, трафопост в двора. Имотът е на главен – асфалтиран път.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *